Masterlist

Ask

Manual : ctrl-F and type the thing you’re looking for – like B.A.P or BTS or other shits

Continue reading “Masterlist”

Advertisements
Masterlist

[Tran fic] [PG] Zero : Zero #2

Title : Zero : Zero
Author : BabySuju
Pairing : KyuMin (Kyuhyun x Sungmin)
Length : Two shots (2/2)
Genre : Romance, Angst

Do Have Permission

Repost. Trans từ 09.2010

Continue reading “[Tran fic] [PG] Zero : Zero #2”

[Tran fic] [PG] Zero : Zero #2

Đứng cạnh nhau?

Họ nói rằng, họ thích YunJae vì nhìn hai người ấy đẹp đôi.

Nhưng này, tôi không thích một Couple chỉ vì nhìn họ đẹp đôi với nhau đâu. Vì thế mà tôi yêu YooSu.

Mọi người nhìn YooChun và Yunho, rồi so sánh, và thể nào Yunho cũng thắng. Nói thật, từ khi nhận mặt được Dong Bang Shin Ki, tôi không thích Micky YooChun một chút nào, nói thẳng ra là ghét. Tôi thấy hắn ta chẳng giống đàn ông con trai, cũng có cái gì đó… bệnh hoạn lắm.
Continue reading “Đứng cạnh nhau?”

Đứng cạnh nhau?