[Oneshot] [PG] gặp trong những cơn mơ (nhưng em phải tỉnh giấc)

req by Vu Thường

 

 

{ 0 }

 

Giữa màn những giọt mưa bay ngược từ mặt đất lên trời, phía đằng xa mờ thoáng một bóng người. Taehyung dụi mắt cay nhoè vì nước, cố gắng nhìn. Em thấy người tiến bước nhưng lại xa dần. Càng dụi mắt lại càng mờ nhoè. Lá cuộn trong gió lốc bay ngược trở về cây.

Mọi điều vận hành ngược chiều logic.

.

Taehyung nhìn lại mình trong gương. Tóc ướt như vừa trở về từ cơn mưa mà dù không mang theo. Nước giọt treo đầu cọng tóc mái rũ xuống ngay trước mắt.

Trong những cơn mơ em, những giọt mưa bay ngược và bay ngang. Taehyung tự hỏi trong đầu, có khi nào giọt nước ấy không rơi xuôi đáp xuống bồn rửa mặt mà trượt ngược về chân tóc.

Em nhắm mắt.

Continue reading “[Oneshot] [PG] gặp trong những cơn mơ (nhưng em phải tỉnh giấc)”

[Oneshot] [PG] gặp trong những cơn mơ (nhưng em phải tỉnh giấc)

[Trans fic] [PG] evil flowers steadily bloom (with an array of bloodied doom)

Title: evil flowers steadily bloom (with an array of bloodied doom)
Author: jincess
Pairing: Seokjin x Taehyung | side!NamMin
Rating: PG
Genre: Angst

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [PG] evil flowers steadily bloom (with an array of bloodied doom)”

[Trans fic] [PG] evil flowers steadily bloom (with an array of bloodied doom)

[Trans fic] [PG] they say time flies (but you keep breakin’ its wings)

Title: they say time flies (but you keep breakin’ its wings)
Author: jiminhyung
Pairing: Taejin
Rating: PG
Genre: Angst

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [PG] they say time flies (but you keep breakin’ its wings)”

[Trans fic] [PG] they say time flies (but you keep breakin’ its wings)

[Trans fic] [PG] Slow Down Before You Kill Us All

Title: Slow Down Before You Kill Us All
Author: Merixcil
Centric: Hoseok
Rating: PG
Genre: Various
thank weonxx for your help

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [PG] Slow Down Before You Kill Us All”

[Trans fic] [PG] Slow Down Before You Kill Us All

[Trans fic] [PG] heaven is gold (but I only see you)

Title: heaven is gold (but I only see you)
Author: jinmins (laydae)
Pairings: Jimon | side!Taejin & side!Yoonseok
Rating: PG
Genre: Romance

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [PG] heaven is gold (but I only see you)”

[Trans fic] [PG] heaven is gold (but I only see you)

[Trans fic] [PG] The fallen flower blooms only at night

Title: The fallen flower blooms only at night
Author: miyabimai
Characters: Yoongi-centric | Rest of BTS
Rating: PG
Genre: Sad

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [PG] The fallen flower blooms only at night”

[Trans fic] [PG] The fallen flower blooms only at night