[Oneshot] [M] I Do Love You Too

req by Vy_218

 

 

Jungkook thở dốc lưng dựa tường trượt ngồi xuống sàn, mồ hôi túa khắp mặt mày và đầu tóc. Jimin cũng ngồi tựa tường một góc trong tình trạng tương tự. Cả hai mắt hướng nhìn Hoseok vẫn miệt mài hùng hục nhảy, rồi đưa mắt nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào.

Continue reading “[Oneshot] [M] I Do Love You Too”

Advertisements
[Oneshot] [M] I Do Love You Too

[Trans fic] [PG] Rejoice

Title: Rejoice
Author: Merixcil
Pairing: OT7
Rating: PG
Genre: Mystery
No.2 from series Prince of the Lilies

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [PG] Rejoice”

[Trans fic] [PG] Rejoice

[Trans fic] [PG] evil flowers steadily bloom (with an array of bloodied doom)

Title: evil flowers steadily bloom (with an array of bloodied doom)
Author: jincess
Pairing: Seokjin x Taehyung | side!NamMin
Rating: PG
Genre: Angst

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [PG] evil flowers steadily bloom (with an array of bloodied doom)”

[Trans fic] [PG] evil flowers steadily bloom (with an array of bloodied doom)

[Trans fic] [PG] Slow Down Before You Kill Us All

Title: Slow Down Before You Kill Us All
Author: Merixcil
Centric: Hoseok
Rating: PG
Genre: Various
thank weonxx for your help

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [PG] Slow Down Before You Kill Us All”

[Trans fic] [PG] Slow Down Before You Kill Us All

[Trans fic] [PG] heaven is gold (but I only see you)

Title: heaven is gold (but I only see you)
Author: jinmins (laydae)
Pairings: Jimon | side!Taejin & side!Yoonseok
Rating: PG
Genre: Romance

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [PG] heaven is gold (but I only see you)”

[Trans fic] [PG] heaven is gold (but I only see you)