[Trans fic] [R] stare (i see you)

Title: stare (i see you)
Author: aishiteita
Type-checkers: v-e-e & léon
Pairing: Taekook | Jinkook
Rating: R
Genre: Horror

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [R] stare (i see you)”

Advertisements
[Trans fic] [R] stare (i see you)

[Trans fic] [PG] alphabet boy

Title: alphabet boy
Author: castigas
Pairing: Taegi | Namgi
Rating: PG
Genre: Angst | ib!au
Summary: Taehyung vẩn vơ giữa những mảnh tường nát đổ treo đầy những chân dung báo gở, vùng vẫy hít thở khi kẹt giữa người con trai khiến em tưởng hoặc đến pha lê và người đàn ông đau đớn nhớ quê nhà.

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [PG] alphabet boy”

[Trans fic] [PG] alphabet boy

[Trans fic] [PG] they say time flies (but you keep breakin’ its wings)

Title: they say time flies (but you keep breakin’ its wings)
Author: jiminhyung
Pairing: Taejin
Rating: PG
Genre: Angst

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [PG] they say time flies (but you keep breakin’ its wings)”

[Trans fic] [PG] they say time flies (but you keep breakin’ its wings)

[Trans fic] [PG] Slow Down Before You Kill Us All

Title: Slow Down Before You Kill Us All
Author: Merixcil
Centric: Hoseok
Rating: PG
Genre: Various
thank weonxx for your help

Do Not Have Permission

Continue reading “[Trans fic] [PG] Slow Down Before You Kill Us All”

[Trans fic] [PG] Slow Down Before You Kill Us All